Jag kan räddas enbart genom att ändra mitt sinne.

Ingenting utanför mig behöver ändras för att jag skall vara lycklig.

Jag ber Gud om hjälp och ledning och lyssnar till Hans Ord.