Jag lyfter slöjan som döljer världens ljus i mig.

Jag låter ljuset skina på allt som jag ser och tänker på.

”Det finns ett ljus som inte den här världen kan ge. Men du kan ge det, så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det. För detta ljus kommer att dra dig till sig, som ingenting i den här världen kan.” T 13.VI.11:1-4