”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1

Vi har alla den makt och kraft att skänka frid till varje sinne genom vår förlåtelse.

Låt förlåtelsen få flöda genom dig och se att den skänker frid till alla du möter och tänker på.

Blockera inte detta flöde.