För en stund känner jag mig omsluten av Kärlek.

Detta är Kursens syn på den verkliga världen.

Vi är alla ett. Kära och älskade och älskande vänner.

Denna sanna värld uppnår vi genom fullkomlig förlåtelse.

Vi är här för att förlåta världen och älska varandra.

Guds Röst skall leda mig.

Jag lyssnar till Hans Ord.