Den finns djupt inom mig.

Jag behöver bara vara villig att lyssna.

Jag behöver bara vara i rätt sinnelag.