Det finns en plats inom oss där vi kommer ihåg vem vi är och där vi kommer ihåg Gud.

Där låter vi Guds styrka ta över vår egen svaghet.

Det finns ingenting att frukta.

Ingenting verkligt kan hotas.