Glöm inte att Gud har aldrig dömt!

Han är inte arg. Han känner ingen smärta eller några problem av något slag.

Han äskar oss alla !

Vi behöver dock förlåta.

Förlåtelse befriar oss från illusioner.

Förlåtelse befriar oss från all skuld vi har lagt på världen.

Vi finner Guds frihet genom att befria andra och se att vi alla är Guds skapelser.

”Glöm inte idag att det inte kan finnas någon form av lidande som inte gömmer en oförsonlig tanke. Inte heller kan det finnas någon form av smärta som förlåtelse inte kan hela.” Lektion 198.9:5-6