Sann varseblivning är helt enkelt att sluta upp med falsk varseblivning.

Vi behöver ”städa upp” bland vår varseblivning och vi har den Helige Ande till vår hjälp.

Han hjälper oss att återställa vår helighet.

Jag försöker inte förstå vad jag ser utan tar ett steg tillbaka och låter den Helige Ande tala om för mig vad allting är till för.