Helig betyder syndfri.

Gud skapade mig syndfri och helig.

Det är min uppgift att välsigna världen med min helighet.

Eftersom jag är helig är min varseblivning helig.

Så som jag ser mig själv ser jag världen.