Jag kan när som helst ändra mitt sätt att se på världen.

Vilken makt och vilken kraft mitt sinne har!

”Det kommer inte vara möjligt att undanta dig själv från det som den Helige Ande vill lära dig. Frälsningen är lika säker som Gud. Hans visshet räcker. Lär dig att inte ens den mörkaste mardröm som stör Guds sovande Sons sinne har någon makt över honom. Han kommer att lära sig uppvaknandets lektion. Gud vakar över honom och ljus omger honom.” T 13.XI.9:2-6