Frid är en egenskap i oss, vi kan inte finna den utanför oss.

Jag lär mig en ny varseblivning.

Jag lär mig att se vad jag vill se i mitt sinne.

Jag vill se oskuld och frid och kärlek.

Därför väljer jag att se världen som oskyldig, fridfull och kärleksfull.

Jag vill se att Gud är i mitt sinne, därför ser jag Gud i allt och alla.

Vi är alla ett.

Jag vill se dig som ett heligt Guds barn, oskyldig och fullkomlig.

Om jag ser dig så vet jag att det är en spegling av mig själv.