Ingenting förutom mina tankar på attack kan attackera mig.

Tiden är ett medel för att återvinna evigheten.

Hur jag reagerar på det jag varseblir bestämmer jag själv, eftersom mitt sinne avgör min varseblivning av det.

Gud skapade oss som Sin Son.

Vi har fått en gåva för att ge den vidare.