Jag värderar allting utifrån egomål.

Men mitt ego är inte mitt Själv!

”Låt oss inte minnas våra egna föreställningar om vad världen är till för. Det vet vi inte.” T 31.I.12:2-3

”Låt oss sedan vänta ett ögonblick och vara stilla, och glömma allt som vi trodde att vi hörde, och komma ihåg hur mycket vi inte vet.” T 31.II.6:4

”Jag vet inte vad jag är, och därför vet jag inte vad jag gör, var jag är, eller hur jag skall se på världen eller på mig själv.” T 31.V.17:7