Det är faktiskt lite generande att erkänna hur många gånger jag önskat omöjliga och motsägelsefulla saker.

Jag förstår att det är det som är meningen med dagens lektion att jag skall inse att jag varseblir inte mitt eget bästa.

Min varseblivning är helt enkelt felaktig.

Jag öppnar mitt sinne för möjligheten att jag inte vet och behöver hjälp av den Helige Ande.