Jag är inte fånge i den värld jag ser eftersom dess orsak kan ändras genom kärleksfulla och förlåtande tankar.

Det är med mina tankar jag måste arbeta!

”Du måste ändra ditt sinne, inte ditt beteende, och detta är en fråga om villighet. Du behöver ingen vägledning annat än på sinnets nivå. Förändring innebär ingenting på symtomets nivå, där den inte kan vara verksam.” T2.VI.3:4-7

Jag måste bli medveten om att jag är ansvarig för det jag ser.

Jag måste ändra mina tankar om världen.

Den Helige Ande skall hjälpa mig att ersätta mina attackerande tankar med heliga, kärleksfulla och fridfulla tankar.