Jag vill ha frid.

Jag vill vara lycklig.

Jag vill frälsas och helas.

Jag kan se allting på ett annat sätt.

Jag bestämmer mig för att se.

Jag skall försöka komma ihåg at varje halvtimma idag säga långsam och positivt: ”jag är fast besluten att se”.

”Till den du förlåter ges makten att förlåta dig och dina illusioner. Genom din gåva av frihet ges den till dig.” T29.III.3:12-13