Det finns inga privata tankar!

Våra sinnen är ett, vi är förenade.

Jag har makten att välja mina tankar.

Jag kan välja frid för alla på jorden.

Jag kan välja helande och förlåtelse och kärlek.

När jag blir medveten om att jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar så är jag mycket noga med vad jag tänker.