Genom att öppna mitt sinne för kärleken kan jag bli en konduktör för kärlek i världen.

Så som jag tänker och varseblir allting påverkas hela världen.

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människors du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Mirakelprincip nr 45