Det jag varseblir orsakas av mina tankar!

Tanken är orsaken och världen är effekten.

När jag känner mig rädd:

  • Vet först att detta är rädsla.
  • Rädsla uppstår ur brist på kärlek.
  • Det enda botemedlet mot brist på kärlek är fullkomlig kärlek.
  • Fullkomlig kärlek är Soningen.

I A Course in Miracles betyder Soningen – rättelse av övertygelsen att synd och skuld är verkliga.