Varje tanke har effekt!

De producerar antingen rädsla och krig eller kärlek och frid.

Tankens kraft är enorm!

Allt jag ser är resultatet av mina tankar.

Jag tränar mitt sinne i att tänka rätta och kärleksfulla tankar.

”Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam. Jag är här för att företräda Honom Som har sänt mg. Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig. Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig. Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.” T 1.V.18:2-6