Det mina ögon visar mig är ett misstag.

En bild jag har gjort.

Jag måste lära mig att se bortom denna kroppsliga nivå.

Mina ögon visar mig misstagen i mitt eget sinne.

Bortom det fysiska finns det något sant seende vill visa mig.

Jag ser små ljuskanter runt allting.

Dessa ljusupplevelser symboliserar sann varseblivning.

”Det finns ingen gåva som Fadern ber dig om, förutom att du i hela skapelsen endast ser den strålande härligheten i Hans gåva till dig.” T 29.V.5:1