Jag raderar min tolkning av världen och ser bara Guds tolkning.

Vi är ansvariga för det vi ser.

Vi är alla ute på en resa.

En resa genom rädsla till kärleken.

Vi är inte lämnade ensamma.

Vi är på väg mot fullständig säkerhet och frid.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4