Alla tankar jag är medveten om är inte verkliga tankar.

Även om jag inte förstår innebörden i orden så har jag tillit till dem.

Jag låter mina tankar passera som ett tåg med många vagnar.

Jag tömmer mig och låter den Helige Ande fylla mig med verkliga tankar.

”Lär endast ut kärlek, för det är vad du är.” T 6.I.13:2