Sakta men säkert förändrar jag mitt sätt att se på tiden.

Orden i dagens lektion är så viktiga.

Låt mig se att jag föds på nytt varje ögonblick.

Att födas på nytt betyder att släppa det förgångna och se på nuet utan dömande.

Jag vet inte vad någonting är till för.

Jag överlämnar till den Helige Ande att leda mig och tala om för mig vad jag skall göra.