Jag vet egentligen inte vad som gör mig upprörd.

Jag ombeds bara att vara medveten om att jag inte är upprörd av den anledning jag tror.

Målet är att släppa all upprördhet.

Men för att göra det måste jag sluta tro att olika saker och orsaker gör mig upprörd.

De kommer alla från samma orsak, de är alla meningar som vi projicerar på världen vi ser.

”Världen är inte längre vår fiende för vi har valt att vara dess Vän.” Lektion 194.9:6

Dessa första 5 lektioner är tuffa, de lär oss;

  • att släppa vad vi ser
  • att släppa vårt dömande om alltings mening
  • att släppa tron att vi förstår allting
  • att släppa våra egotankar
  • att släppa hela vårt tankesystem