Jag lär mig att skilja det meningsfulla från det meningslösa.

Att skilja på mina egotankar och mina verkliga tankar.

De flesta av mina tankar är egotankar och det gäller både ”goda” och ”dåliga” tankar.

Jag lär mig att ”klumpa” ihop dem och släppa dem.

Mina sanna verkliga tankar är de tankar jag tänker med Kristus.

”Utan ängslan är sinnet välmenande, och eftersom det utsträcker välvilja är det välvilligt.” T 6.III.3:6