För att vi skall lära oss ett nytt sätt att se allting på måste vi släppa tanken på att vi förstår allting.

”Miraklet gör ingenting. Allt det gör är att göra ogjort. Och således upphäver det hindret för det som har gjorts. Det lägger inte till, utan tar enbart bort.” T 28.I.1:1-4