”Det som ses som verklighet är helt enkelt det som sinnet föredrar. Dess hierarki av värderingar projiceras utåt, och det skickar kroppens ögon för att finna det.” Manualen 8.3:6-7

När vi förstår att vår varseblivning formas av våra sinnen och inte tvärtom kan det upplevas som en revolution,

Meningen med våra liv är att utsträcka Guds frid, det är vårt uppdrag.

När vi fullföljer vårt uppdrag ser vi frid överallt.