Vi tror vi förstår allting.

Sanningen är att vi förstår ingenting.

Jag ber i stället den Helige Ande om svaret på alltings sanna mening.

Jag är som ett litet barn, en nybörjare och jag öppnar mitt sinne för nyupptäckta meningar.

Jag ber om hjälp att ta bort blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare”eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.” Mirakelrincip nr 1