Finns det något annat att göra än att överlämna sig i den Helige Andes händer?

Jag läser och praktiserar ACIM så länge jag känner att jag behöver det.

Det är som att lära sig cykla.

ACIM är mitt stöd och min kompanjon.

Min uppgift är att förlåta världen och det är vad Gud vill att jag skall göra.