Förlåtelse är vägen till lycka, förlåtelse är vägen till Gud.

Gud skapade oss alla oskyldiga och som en förlängning av Honom.

Det är det enda som vi skall lära oss att komma ihåg!