Meningen med hela ACIM är att vi skall få en vana att överlämna varje ögonblick till den Helige Ande och be Honom leda oss och vi ska följa Honom.

Vi är härför att komma ihåg Gud genom att förlåta våra medmänniskor.