Jag vet inte mitt eget bästa!

Så varför inte lämna den frågan till den Helige Ande?

Lyssna till Hans Röst och följ den.

Det Han vill för mig är vad jag vill även om mitt ego säger annorlunda.