Vi återvänder till Gud genom andra.

Vi ser Kristus först i våra medmänniskor och sedan i oss själva.

Vägen till Gud går genom förlåtelse här.

Öva förlåtelse i alla dina relationer.

Dina systrar och bröder är dina räddare.