Vår enda uppgift här på jorden är att komma ihåg Gud och vem vi är!

Jag är här för att spegla Guds Kärlek.

Jag är här för att se oskulden i allt och alla.

Jag är här för att välsigna alla och dela med mig av frid och glädje.

”Helande uppnås i samma ögonblick som den som lider inte längre ser något värde i smärtan. Vem skulle välja att lida om han inte trodde att det skulle ge honom någonting, och någonting som var av värde för honom?” M 5.1:1-2