Jag lär mig att känna igen och erkänna mitt tvådelade sinne.

Min vilja är att vara i mitt rätta sinne där jag glömmer allting utom Guds Kärlek.

Ändå dömer jag och blir arg.

Jag ber Dig Fader; ”rätta mitt sinne, det är sjukt”.

Jag överlämnar dömandet till den Helige Ande och ber Honom att döma åt mig.