Förlåtelse är nyckeln till lycka.

Den finns i min hand.

Gud behöver inte förlåta för Han har aldrig dömt.

Att förlåta betyder att låta skapelsen vara som den är.

Världen påvisar bara en mycket gammal sanning; du kommer att tro att andra gör mot dig exakt det som du tror att du gjorde mot dem.” T 27.VIII.8:1