Jag är ansvarig för det jag ser.

Jag väljer det jag skall känna.

Jag bestämmer vad jag vill uppnå.

Ingenting utanför mig kan skada mig.

Det är bara mina tankar som kan skada mig.

Jag har makten att härska över allting genom att känna igen vem jag är.

Jag är Guds älskade Son!

Eftersom mina tankar är mina – kan jag ändra dem.

Ändra dem till Guds Tanke som är en gåva från Honom till mig.

Guds Take som leder till frälsning.

Guds Tanke som är förlåtande och kärleksfull, full av löften och säkerhet.