Jag kan gömma huvudet i sanden.

Jag kan undvika mitt ego genom att gå min väg.

Eller lägga problemen åt sidan och förneka dem.

Men jag måste se konflikten sådan som den är.

Helt enkelt ta fullt ansvar för mina tankar och låta sanningen få egotankarna att försvinna.

Det är förlåtelsen som lyser på konflikt och tvivel och får dem att försvinna.

Vägen hem till Gud ligger öppen för mig och jag vandrar den tillsammans med mina medmänniskor.