När jag är fångad i min rädsla och skuld är jag oförmögen att göra någonting.

Jag har glömt min styrka och vem jag är och jag känner mig svag.

Jag tar kommandot över min rädsla och skuld och ser att jag har själv gjort denna illusion.

Jag vaknar upp i min verkliga styrka och väljer förlåtelse och kärlek.

Jag väljer att se världen på ett annat sätt med förlåtande ögon.

Jag befriar världen!

”När jag har förlåtit mig själv och kommit ihåg Vem jag är, kommer jag att välsigna allt och alla jag ser.” Lektion52.2:5