När jag tror att jag är någon annan än den Gud skapade så skadar jag mig själv.

Varje gång jag ser synd eller svaghet i en medmänniska – kommer jag ihåg att det är en reflektion av mina egna tankar om mig själv.

Detta är bara en illusion!

Jag väljer bort den och ser i stället på mina medmänniskor med kärlek.