När gjorde vi detta val?

I samma ögonblick som vi skapades!

Gud skapade oss genom att utöka Sin Vilja.

Ettheten med Gud och Hans skapelse är obruten och evig och det är det vi firar idag!

”Ingenting i hela universum är förlorat för dig.” T24.VI.3:1