Jag kan inte göra någonting av mig själv.

Jag lär mig att lyssna till Rösten som talar för Gud och följa den.

Jag är en del av Gud och Hans skapelse.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1