Dagens lektion ber oss att testa Guds löfte att Han skall svara när jag ropar.

Min förtröstan på A Course in Mirakel ökar med åren och jag vet att vad kursen säger är sant.

Jag är medveten om att jag behöver fortsätta att träna och lära mig att se allting på ett annat sätt.