Gud är Orsaken och jag är Verkan.

Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.

Orsaken, Gud, bestämmer vad jag är.

Jag kan inte förändra vem jag är.

Jag är såsom Gud skapade mig.

Fri vilja innebär inte att vi kan fastställa läroplanen.

Det innebär bara att vi kan välja när vi skall lära oss den.

”Om du väljer att se en värld utan någon fiende i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T 21.VII.9:4