Låt mig se återspeglingarna av Dina Tankar, Fader!

Det jag ser speglar en process i mitt sinne, vilken startas av min idé om vad jag vill ha.

Allt jag ser är en projektion.

Jag har givit allt jag ser den mening som det har för mig.

Vi ser det vi väljer att se.

Om vi väljer dömande ser vi en dömd värld.

Om vi väljer förlåtelse ser vi en vänlig värld.

Jag fokuserar därför på att förändra mitt sinne och mina tankar.

Hjälp mig att se att jag bara vill ha sanningen, friden och kärleken.