Jag lär mig känna igen och följa Rösten Som talar för Gud.

Den finns inom mig och skall inte blandas ihop med egots röst som ibland kan vara lite lurig.

Du, min Fader, har planerat vägen jag skall gå och rollen jag skall ha.

Den Helige Ande är helt enkelt Rösten och Vägvisarn.

”Tiden är ett påhitt, ett trick, en stor illusion i vilken skepnader kommer och går som genom magi. Men det finns en plan bakom skenbilderna som inte förändras. Manuskriptet är skrivet.” Lektion 158.4:1-3