Ingenting som jag kan ge upp är verkligt!

Illusionerna vi försöker hålla kvar gömmer bara Guds verkliga gåvor.

Rädslan att förlora är det största hindret i vår andliga utveckling.

I min utveckling förekommer en period att avstå ifrån.

”Om detta tolkas som att ge upp det som är önskvärt, kommer det att ge upphov till en enorm konflikt. Få av Guds lärare undkommer denna vånda.” Manualen 4.1(A)5:2-3