Jag vill ha frid, Guds frid!

Jag ger upp det jag inte vill ha, och behåller det jag vill ha.

Mitt sanna jag är kärlek, mitt sanna jag är Guds helighet, Guds Son.

Frihet är att lära ut kärlek och erbjuda kärlek, bara kärlek.

Ty kärlek är vad jag är.

Jag lär mig endast att lyssna till Guds Röst och följa den.