Jag är det jag söker. Du är det jag söker.

Syndfriheten finns i oss eftersom Gud har lagt den där.

Vi skapades som det vi söker.

Anledningen till att vi tror att vi söker är att vi har glömt vem vi är.

Frälsning är att känna igen Ettheten.

Att vi alla är ett, syndfria och kärleksfulla.

”Kom således ihåg att närhelst du ser utåt och reagerar negativt på det du ser, har du bedömt dig själv som ovärdig och dömt dig själv till döden.” T 12.VII.13:1